Phí và chi phí bảo hiểm nhân thọ khác nhau ra sao?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền người tham gia phải đóng cho bên công ty bảo hiểm để được đảm bảo quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc hết hạn hợp đồng.
Phí Và Chi Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Khác Nhau Ra Sao Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm các khoản phí sau:
 • Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí của sản phẩm bảo hiểm chính được xác định dựa trên số tiền bảo hiểm, tuổi, giới tính của người được bảo hiểm. Bên mua phải đóng đủ và đúng hạn trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Phí bảo hiểm định kỳ: Bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) được đóng định kỳ, do bên mua quyết định và thỏa thuận cùng công ty bảo hiểm như theo tháng, quý, nửa năm hoặc theo năm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: Sau khi đã đóng đủ các phí cơ bản, phí cơ bản nâng cao (nếu có), phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) là khoản phí đóng thêm. Phí đóng thêm phải tuân thủ mức phí tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của công ty.
 • Phí bảo hiểm phân bổ: Khoản phí còn lại của phí cơ bản và phí đóng thêm trừ đi chi phí ban đầu, được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
 • Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ: Là khoản phí của các sản phẩm bảo hiểm phụ đính kèm với sản phẩm bảo hiểm chính.

Chi phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Chi phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền bên công ty bảo hiểm phải trích ra để đầu tư và quản lý hợp đồng cho bên tham gia.
Chi phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm các chi phí sau:
 • Chi phí ban đầu: Đây là loại phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các loại phí này được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy tương ứng.
 • Chi phí rủi ro: chi phí rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro thuộc quyền lợi cơ bản theo cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Chi phí quản lý hợp đồng: Được khấu trừ hàng tháng từ giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm.
 • Chi phí quản lý quỹ: Được khấu trừ trước khi công bố lãi suất tích lũy để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết chung.
 • Chi phí rút tiền: Bên mua sẽ chịu chi phí này khi rút tiền từ giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: Khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua sẽ chịu chi phí này.

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay, hầu hết các đơn vị kinh doanh bảo hiểm đều thực hiện chung nguyên tắc tính phí bảo hiểm nhân thọ là dựa trên trách nhiệm giữa bên mua và công ty bảo  hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Phí Và Chi Phí Bảo Hiểm Nhân Thọ Khác Nhau Ra Sao Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Ngoài ra, cách tính phí bảo hiểm nhân thọ được áp dụng như sau:
Phí bảo hiểm nhân thọ (phí toàn phần) = phí thuần + phụ phí
Trong đó:
 • Phí thuần là các loại phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm.
 • Phụ phí bao gồm các loại chi phí sau:
 • Chi phí khai thác
 • Chi phí quản lý hợp đồng trong thời hạn đang thu phí
 • Chi phí quản lý liên quan đến các khoản chi trả bồi thường
Thông thường thu phí chiếm khoản 5% phụ phí, trong đó:
 • Chi phí quản lý là 3%
 • Chi phí khai thác hợp đồng là 2%
Công thức tính phí nộp mỗi kỳ (ký hiệu là F) như sau:
 • Đóng phí theo quý, so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2 %
Fquí = Ftháng *3*0,98
 • Đóng phí nửa năm 1 lần thì mỗi kỳ được tính so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ trong năm giảm 4 %
Fnửa năm = Ftháng * 6 * 0,96
 • Đóng phí theo năm so với tổng số phí nộp theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8 %
Fnăm = Ftháng * 12 * 0,92
Bên cạnh đó, dựa vào số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm sẽ được tính theo tỉ lệ như sau:
 • Số tiền bảo hiểm từ 5 đến 30 triệu: 100 tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm từ 31 đến 40 triệu: 98% tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
 • Số tiền bảo hiểm từ 41 đến 50 triệu: 97% tỷ lệ phí của 1 đơn vị số trên bảo hiểm
Như vậy, với các khái niệm và công thức tính phí bảo hiểm nhân thọ ở trên, khách hàng đã có thể hiểu rõ và biết cách vận dụng vào sản phẩm bảo hiểm mà bản thân đang tham gia.


Quy định về phí bảo hiểm nhân thọ hiện nay như thế nào?

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Phí bảo hiểm nhân thọ là số tiền người tham gia phải đóng cho bên công ty bảo hiểm để duy trì hợp đồng. Đồng thời, việc đóng phí bảo hiểm nhân thọ đủ và đúng hạn sẽ đảm bảo cho người tham gia nhận được sự bồi thường quyền lợi thích đáng từ công ty bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra bất ngờ hoặc hết thời hạn hợp đồng.
Quy định về phí bảo hiểm nhân thọ hiện nay như thế nào? SmartBuddy Việt NamNguồn: Internet
Tùy theo mỗi công ty bảo hiểm và loại hình bảo hiểm tham gia, sẽ có những quy định thu phí bảo hiểm nhân thọ không giống nhau, tùy thuộc vào các đặc điểm sau:
 • Độ tuổi: Người trẻ thường có khả năng bệnh tật ít hơn người già
 • Giới tính: Đàn ông có tỉ lệ rủi ro cao hơn phụ nữ
 • Tình trạng sức khỏe, bệnh lý: Nếu khách hàng mắc phải căn bệnh nào đó hoặc sức khỏe yếu trước khi tham gia sẽ có phí tham gia cao hơn người khỏe mạnh.
 • Và một số đặc điểm khác như: nghề nghiệp, thói quen,…
Bên cạnh đó, phí bảo hiểm nhân thọ sẽ có thời gian đóng phí và phương thức thanh toán phí như sau:
 • Thời gian đóng phí: Tùy theo khả năng tài chính và nhu cầu của cá nhân, khách hàng có thể đóng phí 1 lần ngay sau ký kết hợp đồng hoặc đóng định kỳ với kỳ hạn do bên mua quyết định và thỏa thuận với bên công ty bảo hiểm như đóng theo năm, nửa năm, quý, tháng…
 • Nếu khách hàng không đủ điều kiện đóng phí khi đến hạn, khách hàng vẫn có khoảng thời gian gia hạn để đóng phí.
 • Nếu hết thời gian gia hạn mà khách hàng vẫn chưa có đủ tiền để đóng, công ty bảo hiểm sẽ sử dụng phần tiền lãi mà khách hàng đã tích lũy trong thời gian trước đó để đóng phí thay khách hàng, đồng thời, hợp đồng và mọi quyền lợi khách hàng vẫn được đảm bảo.
 • Nếu hết thời hạn đóng phí và tiền lãi tích lũy của khách hàng không đủ thì hợp đồng tạm thời bị vô hiệu hóa khoảng 2 năm, trong thời gian này, khách hàng phải cố gắng đóng phí đủ cho bên công ty bảo hiểm thì mới có thể khôi phục giá trị hợp đồng trở lại hoặc hợp đồng sẽ kết thúc khi bạn không thực hiện điều trên.
 • Phương thức thanh toán phí rất đa dạng, khách hàng có thể chọn các hình thức như chuyển tiền qua ngân hàng, ATM, Internet Banking hoặc đóng trực tiếp bằng tiền mặt cho công ty bảo hiểm hoặc qua bưu điện.

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ hiện nay

Quy định về phí bảo hiểm nhân thọ hiện nay như thế nào? SmartBuddy Việt NamNguồn: Internet
Hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có các loại phí sau:
 • Phí bảo hiểm cơ bản
 • Phí bảo hiểm định kỳ
 • Phí bảo hiểm đóng thêm
 • Phí bảo hiểm phân bổ
 • Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ
Bên cạnh các khoản phí này, trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn có những khái niệm khác về chi phí bảo hiểm nhân thọ – loại phí mà công ty bảo hiểm sẽ trích ra định kỳ cho khoản mục đầu tư và quản lý hợp đồng bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm nhân thọ không phải phí bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng nên phân biệt rõ để tránh hiểu nhầm về các loại phí khi tham gia.
Chi phí bảo hiểm nhân thọ bao gồm:
 • Chi phí ban đầu
 • Chi phí rủi ro
 • Chi phí quản lý hợp đồng
 • Chi phí quản lý quỹ
 • Chi phí rút tiền
 • Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Quy định thu phí bảo hiểm nhân thọ

Theo luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, tại điều 35, 36 quy định thu phí bảo hiểm nhân thọchi tiết như sau:
“Điều 35. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ
 1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 4. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.
Điều 36. Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm
Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.”
Trên đây là một số khái niệm và các quy định thu phí bảo hiểm nhân thọ tại nước ta hiện nay. Dựa vào những điều này, khách hàng sẽ có sự tính toán tài chính phù hợp hơn và hạn chế tối đa trường hợp bị “lừa” tiền bảo bảo hiểm từ các đối tượng xấu giả danh nhân viên từ các công ty bảo hiểm.

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Hiện nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ đang cung ứng đến khách hàng trên 10 gói bảo hiểm khác nhau, phục vụ các nhu cầu về đầu tư, tích lũy, bảo về, hưu trí,… và hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Mức đóng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Thông tin về các gói sản phẩm Bảo Việt Nhân thọ được cập nhật khá chi tiết trên website chính của công ty. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng được báo giá chính thức. Vì thế, dưới đây sẽ là danh sách một số sản phẩm có giá được công bố từ công ty, mời khách hàng cùng tham khảo
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọMức đóng bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt
An Phát Hưng GiaHướng đến khách hàng có khả năng tích lũy hằng năm tối thiểu 4 triệu đồng
Anh Phát Trọn ĐờiMức phí tối thiểu:
 • Định kỳ nửa năm là 1.500.000 đồng
 • Định kỳ quý 3 tháng là 500.000 đồng
Hưu Trí Vững NghiệpMức đóng tối thiểu:
 • Mức đóng bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt định kỳ năm: 200.000 đồng/ một lần đóng/Tài khoản
 • Mức đóng góp định kỳ tháng, quý, 6 tháng: 100.000 đồng/một lần đóng/Tài khoản
 • Mức đóng góp 1 lần/Khoản đóng góp 1 lần bổ sung: 1.000.000 đồng/một lần đóng/Tài khoản
 • Mức đóng góp thực tế (theo hóa đơn) cho các lần đóng góp: tối thiểu 100.000 đồng.
Mức đóng tối đa không giới hạn.
Hưu Trí An Khang
 • Định kỳ năm: 4.000.000 đồng
 • Định kỳ 6 tháng: 3.000.000 đồng
 • Định kỳ quý: 2.000.000 đồng
 • Định kỳ tháng: 1.000.000 đồng

Ngoài những sản phẩm được báo giá trực tiếp trên website, khách hàng có thể liên hệ công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt để được tư vấn chi tiết hơn về các gói bảo hiểm còn lại, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, tích lũy, đầu tư hoặc hưu trí phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp của mình.

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ Manulife

Tương tự các công ty bảo hiểm nhân thọ khác, công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife cũng thiết kế các gói bảo hiểm mang đầy đủ các tính chất như: bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư với những quyền lợi đi kèm khá hấp dẫn.
Mức đóng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Tùy theo khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn lựa các mức đóng bảo hiểm nhân thọ Manulife phù hợp như sau:
 • Gói bảo hiểm cơ bản: 30.000 đồng/ngày
 • Gói bảo hiểm nâng cao: 50.000 đồng/ngày
 • Gói bảo hiểm toàn diện: 100.000 đồng/ngày
Ngoài ra, công ty áp dụng kỳ hạn đóng phí theo tháng, quý, nửa năm hoặc năm. Khách hàng sẽ thỏa thuận và cam kết đóng phí đủ và đúng hạn để được bảo toàn quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra bất ngờ.

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ Prudential

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential hiện đang được khá nhiều người dân chọn lựa là nơi đáng tin cậy, với các gói bảo hiểm đa dạng đối tượng khách hàng, chất lượng dịch vụ cao khi áp dụng công nghệ 4.0 hiện đại vào việc chăm sóc và tư vấn khách hàng.
Mức đóng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Mức đóng bảo hiểm nhân thọ Prudential được công khai trên website chính của công ty đối với các gói bảo hiểm sau:
 • Kế hoạch tiết kiệm:
 • Pru – An Tâm Trọn đời: NĐBH chính từ 15 tuổi trở lên có mức đóng phí 12.000.000 đồng/năm, NĐBH dưới 15 tuổi có mức đóng phí 8.000.000 đồng/năm
 • Pru – Tương lai tươi sáng: tối thiểu 3.000.000 đồng/năm
 • Kế hoạch bảo vệ
 • Phú – Bảo an: tối thiểu 3 triệu đồng/năm
 • Kế hoạch đầu tư
 • Pru – Đầu tư linh hoạt: tối thiểu 5.000.000 đồng/năm

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ AIA

Mức đóng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Dưới đây là mức đóng bảo hiểm nhân thọ AIA đối với một vài gói bảo hiểm phổ biến của công ty:
 • Nhóm an toàn tài chính:
 • An phúc trọn đời ưu việt: tối thiểu 6.000.000 đồng/năm
 • An bình ưu việt: tối thiểu 5.000.000 đồng/năm
 • Nhóm bảo hiểm rủi ro do tai nạn:
 • An tâm thượng lộ: tối thiểu 1.000.000 đồng/năm
 • Nhóm kế hoạch hưu trí:
 • An phúc hưng gia: tối thiểu 3.000.000 đồng/năm
Trên đây là một vài thông tin về mức đóng bảo hiểm nhân thọ của một số sản phẩm nổi bật thuộc 4 công ty lớn tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn tính chất sản phẩm, đối tượng áp dụng, quyền lợi bảo hiểm… có phù hợp hay không, SmartBuddy Việt Nam khuyên khách hàng nên trực tiếp tìm hiểu trên website của các đơn vị này hoặc liên hệ số hotline để được nhân viên tư vấn chính xác hơn.

Nên hay không khi mua bảo hiểm qua ngân hàng?

Bảo hiểm qua kênh ngân hàng là gì?

Bảo hiểm qua kênh ngân hàng hay còn gọi là Bancassurance, là hình thức liên kết giữa ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Với mục đích đôi bên hợp tác cùng có lợi:
 • Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sẽ mở rộng kênh phân phối và sử dụng hiệu quả tối đa nguồn dữ liệu khách hàng khổng lồ, công nghệ hiện đại,  kênh đại lý, phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên tư vấn dồi dào sẵn có tại các ngân hàng.
 • Đối với ngân hàng thì hoạt động Bancassurance giúp ngân hàng mở rộng gói sản phẩm cung cấp cho khách hàng, tạo sự an tâm hơn khi sử dụng các dịch vụ tài chính ở đây. Bancassurance còn giúp ngân hàng tăng khả năng có thêm nguồn vốn huy động khi tiến hành thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Đồng thời, các nhân viên tại đây được nhận thêm các khoản hoa hồng khác, tăng thu nhập và công việc cũng ổn định hơn. Đặc biệt, trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng giảm thiểu rủi ro khi không thu hồi nợ khi đối với người đi vay dưới sự đảm bảo quyền lợi từ công ty bảo hiểm liên kết.  
Nên hay không khi mua bảo hiểm qua ngân hàng? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Bảo hiểm qua kênh ngân hàng hay kênh Bancassurance được phân phối qua hai nhóm sản phẩm bảo hiểm: Phi nhân thọ và nhân thọ. Tùy theo thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm sẽ có những sản phẩm chủ chốt được liên kết phân phối khác nhau:
Bảo hiểm nhân thọqua kênh ngân hàng bao gồm:
 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư
 • Bảo hiểm hưu trí
Bảo hiểm phi nhân thọ phân phối qua kênh ngân hàng bao gồm:
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Có nên mua bảo hiểm qua ngân hàng hay không?

Nên hay không khi mua bảo hiểm qua ngân hàng? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Nhìn chung, sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua kênh ngân hàng hiện đang được thực hiện khá phổ biến và mang lại lợi ích tối đa cho cả ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Vậy, đối với khách hàng thì có nên mua bảo hiểm qua ngân hàng hay không? Ưu và nhược điểm của việc mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng mà khách hàng là như thế nào?
Ưu điểm
 • Tiết kiệm chi phí:
Khách hàng khi mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng sẽ nhận lại được những mức phí tham gia bảo hiểm ưu đãi hơn, thấp hơn rất nhiều so với việc mua bảo hiểm tại các đại lý của công ty bảo hiểm trước đây.
 • Tiết kiệm thời gian:
Thay vì khách hàng phải đến 2 nơi riêng lẻ để thực hiện 2 dịch vụ khách nhau, thì việc mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng sẽ giúp khách hàng rút ngắn thời gian tư vấn, đóng phí và tham gia bảo hiểm hơn, chỉ cần thông qua tài khoản ngân hàng. Vừa thực hiện giao dịch tài chính, vừa chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp và nhanh chóng.
 • Linh hoạt và đa dạng gói sản phẩm:
Khách hàng linh hoạt chọn lựa các gói bảo hiểm khác nhau được cung cấp tại ngân hàng: mua sản phẩm bảo hiểm độc lập hoặc sản phẩm bảo hiểm tích hợp cùng các gói tài chính ngân hàng.
Nhược điểm:
Vì đây là hình thức bán kèm/ tích hợp sản phẩm còn khá mới, đôi khi khách hàng sẽ không nhận được sự tư vấn chính xác từ các nhân viên ngân hàng bởi tính chuyên môn và hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm liên kết còn kém. Chẳng hạn những khách hàng đi vay phải miễn cưỡng tham gia thêm gói bảo hiểm khi chưa nắm rõ về các điều khoản và bồi thường quyền lợi như thế nào.
Nên hay không khi mua bảo hiểm qua ngân hàng? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Tuy nhiên, việc mua bảo hiểm là cần thiết, vì nó đảm bảo khoản vay của khách hàng được an toàn. Điều này tốt cho người thân của khách hàng có thể yên tâm hơn về tài chính khi có rủi ro về khoản vay, về phía ngân hàng thì vẫn được bảo hiểm đảm bảo không lo mất vốn từ khách hàng vì đã có bảo hiểm thu xếp.
Trên đây là những giải đáp về câu hỏi “Có nên mua bảo hiểm qua ngân hàng?” từ SmartBuddy Việt Nam gửi đến khách hàng. Hy vọng khách hàng hài lòng và có thêm những thông tin cần thiết trong việc tìm mua các gói bảo hiểm qua kênh ngân hàng.