Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là gì?

Tại khoản 1, điều 2 luật bảo hiểm Y Tế, Luật số 25/2008/QH12 giải thích thuật ngữ như sau:
“Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.”
Phân biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Nguyên tắc bảo hiểm y tế được quy định cụ thể tại điều 3 của luật này bao gồm các mục sau:
“1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.
 1. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).
 2. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
 3. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.
 4. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.”
Hiện nay mức đóng bảo hiểm y tế trung bình hàng năm cho mỗi đối tượng khi tham gia là 700.000 đồng với mức hưởng bảo hiểm có thể lên đến 100% nếu người tham gia phải nhập viện cấp cứu hoặc khám và điều trị đúng tuyến.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Tại khoản 1, điều 3 luật bảo hiểm Xã Hội 2014, Luật số 58/2014/QH13 giải thích thuật ngữ như sau:
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Phân biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Trong đó, Bảo hiểm xã hội bao gồm hai loại hình bảo hiểm như:
 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Nguyên tắc bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều 5 của bộ luật này như sau:
“1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
 1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.
 2. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
 3. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
 4. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.”

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Tại khoản 12, điều 3 luật kinh doanh bảo hiểm định nghĩa thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ như sau:“Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết”. 
Phân biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Trong đó, bảo hiểm nhân thọ bao gồm các loại hình bảo hiểm sau:
 • Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.
 • Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.
Trong trường hợp, nếu không may người được bảo hiểm gặp phải rủi ro về tai nạn, bệnh tật  hoặc tử vong thuộc các điều khoản bồi thường quyền lợi quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thì sẽ nhận về số tiền bảo hiểm gấp nhiều lần so với số tiền đã đóng định kỳ trước đó. Đây là yếu tố san sẻ rủi ro của của công ty bảo hiểm, với mục đích giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thân của người được bảo hiểm trước những biến cố bất ngờ đó. 
Phân biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn là nơi bảo vệ các khoản tích lũy tiết kiệm cho người tham gia an toàn tuyệt đối, đến ngày đáo hạn và chưa từng phát sinh sự kiện bảo hiểm nào trước đó, bên mua sẽ nhận về giá trị hoàn lại bao gồm tiền gốc đã đóng cùng với lãi suất cam kết từ công ty bảo hiểm nhân thọ.
Vậy, bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm kết hợp 2 lợi ích, vừa là nơi bảo vệ tài chính an toàn cũng như đảm bảo chăm sóc y tế toàn diện cho người được bảo hiểm trong suốt quá trình tham gia. 

Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ để thay thế bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội không?

Dù là tham gia bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm y tếbảo hiểm xã hội, bên mua đều nhận về quyền lợi thỏa đáng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm khắc phục và bổ sung rất nhiều chế độ so với bảo hiểm y tếbảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm nhân thọ vẫn có lợi hơn khi tham gia bởi vì:
 • Đây là kênh tích lũy tiết kiệm, dù khách hàng có gặp sự kiện bảo hiểm hay không vẫn nhận về tiền gốc và lãi suất cam kết khi đến ngày đáo hạn hợp đồng.
 • Nếu không may người được bảo hiểm gặp phải rủi ro về tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong, số tiền bảo hiểm nhận về lên đến 300% tổng số tiền phí đóng bảo hiểm trước đó.
 • Mặc dù mức phí sẽ cao hơn bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tế, nhưng mức phí và thời gian đóng phí linh hoạt, bên mua có thể cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi tham gia.
 • Bên mua được quyền chủ động mục đích sử dụng dịch vụ y tế, quỹ học vấn cho con hay hưởng chế độ hưu trí khi về già. Tất cả nhờ vào tính kỷ luật khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay.
 • Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể bảo vệ hơn 1 đối tượng tham gia hơn so với bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chỉ dành cho 1 cá nhân.
Ngoài ra, khi tài khoản tham gia bảo hiểm nhân thọ của bên mua bắt đầu sinh lời, giá trị hoàn lại tốt thì có thể tận dụng các quyền lợi như: rút tiền mặt định kỳ, quyền lợi miễn đóng phí,…
Nhìn chung, việc tham gia bảo hiểm có phần lợi hơn so với bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng và khả năng tài chính cá nhân, khách hàng có thể cân nhắc và chọn lựa sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất dành cho bản thân hoặc các thành viên khác trong gia đình.
Trên đây là một số thông tin để phân biệt giữa bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm y tếbảo hiểm xã hội. SmartBuddy Việt Nam hy vọng khách hàng hài lòng với những tin tức bảo hiểm trực tuyến mà chúng tôi đã cập nhật.


SmartBuddy Vietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét