Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ là gì?

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ chính là số tiền bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho công ty bảo hiểm khi tiến hành ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm để hợp đồng chính thức hoạt động. Từ đó, khi phát sinh những sự kiện bảo hiểm xảy ra với người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường quyền lợi thỏa đáng theo như quy định có trong hợp đồng. Hoặc đến khi hết hợp đồng, khách hàng nhận lại được số tiền gốc đã tích lũy với lãi suất cam kết đi kèm.
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Số tiền này sẽ được đóng một lần hoặc nhiều lần theo định kỳ hằng tháng, quý, nửa năm hoặc một năm tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. Trong đó, khoản tiền đóng một lần sẽ có giá trị thấp hơn việc đóng nhiều lần, bởi tính hiệu quả đầu tư cao hơn, chi phí quản lý thấp hơn.
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ bao gồm các khoản phí sau:
 • Phí bảo hiểm cơ bản: Đây là khoản phí bảo hiểm chính, được dựa trên số tiền bảo hiểm, xác định giới tính, tuổi tác của người được bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ phí bảo hiểm trong 3 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Phí bảo hiểm nâng cao: Gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) đóng theo định kỳ, do bên mua bảo hiểm lựa chọn.
 • Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có): Là chi phí các sản phẩm bổ trợ đính kèm các sản phẩm bảo hiểm chính.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản phí bên mua bảo hiểm muốn đóng thêm sau khi đã đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có), phí sản phẩm bổ trợ (nếu có) cho đến hết năm hợp đồng hiện tại. Phí đóng thêm phải tuân thủ theo mức tối thiểu hoặc mức tối đa theo quy định của công ty bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm được phân bổ: Phần còn lại của phí bảo hiểm cơ bản và phí đóng thêm sau khi trừ chi phí ban đầu, được phân bổ vào tài khoản cơ bản và tài chính tích lũy tương ứng.
Trên đây chỉ là những khái niệm chi tiết để khách hàng hiểu được chi phí mua bảo hiểm nhân thọthường bao gồm các khoản phí nào. Thực tế, trong quá trình được nhân viên bảo hiểm tư vấn, khách hàng sẽ nhận được bảng minh họa bảo hiểm, mọi chi phí mua bảo hiểm nhân thọ sẽ được mô tả chi tiết trong đó, bên mua bảo hiểm sẽ biết được số tiền mình sẽ bỏ ra một lần hoặc theo định kỳ trong năm cho một hợp đồng bảo hiểm là bao nhiêu, cũng như quyền lợi bảo hiểm trong suốt quá trình tham gia như thế nào.

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Phí bảo hiểm nhân thọ có cơ cấu bao gồm 2 phần:
 • Phí thuần: là khoản phí dùng để chi trả cho người được bảo hiểm.
 • Phí phụ: Là những khoản phụ phí trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bao gồm:
 • Phí khai thác hợp đồng như các khoản chi cho đại lý, tuyên truyền, truyền thông… thường chiếm khoảng 2% khoản phụ phí.
 • Phí quản lý hợp đồng trong thời hạn hợp đồng và các khoảng quản lý khác như quản lý chi trả bồi thường, thường chiếm khoảng 3% phụ phí

Công thức tính Phí bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm toàn phần = phí thuần + phụ phí

 • Lưu ý: Trên thực tế, mức đóng bảo hiểm nhân thọ không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm và được tính theo công thức:
Phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm
Trong đó:
 • Tỷ lệ phí thường được tính theo một tỷ lệ phần trăm hoặc phần ngàn:
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đến 30 triệu thì tính bằng 100% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 31 triệu đến 40 triệu thì tính bằng 98% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.
 • Với các mức số tiền bảo hiểm từ 41 triệu đến 50 triệu thì tính bằng 97% tỷ lệ phí của một đơn vị số trên bảo hiểm.

Cách tính phí bảo hiểm theo từng kỳ

Gọi F là mức đóng bảo hiểm nhân thọ mỗi kỳ, ta có công thức tính phí theo từng kỳ như sau:
 • Đóng phí theo quý, mức phí bảo hiểm nhân thọ được đóng mỗi kỳ sẽ là
F quý = F tháng * 3*0,98
So với tổng mức đóng bảo hiểm nhân thọ theo tháng thì tổng số phí nộp theo quý giảm 2%
 • Đóng phí theo hai kỳ trong năm, mức phí bảo hiểm nhân thọ được đóng mỗi kỳ sẽ là
F2 kỳ = F tháng * 6 * 0,96
So với tổng mức đóng bảo hiểm nhân thọ theo tháng thì tổng số phí nộp theo hai kỳ giảm 4%
 • Đóng phí theo năm, mức phí bảo hiểm nhân thọ được đóng mỗi kỳ sẽ là
F năm = F tháng * 12 * 0,92
So với tổng mức đóng bảo hiểm nhân thọ theo tháng thì tổng số phí nộp theo năm giảm 8%
Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Nhìn chung, việc chọn lựa kỳ hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ góp phần giúp bên mua bảo hiểm giảm thiểu được chi phí tham gia khá nhiều.
SmartBuddy Việt Nam hy vọng với những thông tin về cách tính phí mua bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp khách hàng có sự xem xét, cân nhắc và tính toán hợp lý trước khi quyết định chọn lựa và mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và gia đình của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét