Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì?

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì?

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là một loại hình bảo hiểm đặc thù, dành cho các công nhân xây dựng, công nhân lắp đặt… làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là một loại hình bảo hiểm bắt buộc được quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 119/2015 của Chính phủ về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:
“Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Người lao động thi công trên công trường không chỉ được bảo hiểm trong thời gian thi công, mà còn được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn trong suốt thời gian bảo hành của công trình. Và việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động được căn cứ theo hợp đồng lao động. Điều này được quy định tại khoản 3, điều 5 Nghị định 119/2015.
Với loại hình bảo hiểm này, người lao động sẽ được nhà thầu thi công bồi thường khoản tiền theo trách nhiệm được quy định khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Sau đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm bồi thường gián tiếp cho nhà thầu thi công xây dựng.
Tuy nhiên để được bồi thường cho các tổn thất do tai nạn, người lao động cũng phải tránh rơi vào các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định theo khoản 2, điều 6 Nghị định 119/2015 như sau:
  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý
  • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên
  • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền
  • Tổn thất mang tính thảm họa
  • Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
Cũng theo khoản 3, điều 10 Nghị định 119/2015 quy định rất cụ thể số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động khi gặp tai nạn trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính

Vì sao phải có bảo hiểm tai nạn cho công nhân?

Dưới đây là lời giải đáp cho câu hỏi: “ Vì sao phải có bảo hiểm tai nạn cho công nhân?” doanh nghiệp có thể tham khảo như sau:

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc

Theo như khái niệm ở phần đầu bài viết, bảo hiểm tai nạn cho công nhân là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng khi tiến hành thi công công trình. Thời hạnbảo hiểm tai nạn cho công nhân được tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện công trình cho đến hết thời gian bảo hành, căn cứ vào hợp đồng lao động.

Công ty bảo hiểm san sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp

Khi có sự cố rủi ro về tai nạn đối với công nhân trên công trình, thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn cho phép, chủ đầu tư xây dựng được công ty bảo hiểm san sẻ chi phí bồi thường thiệt hại cho công nhân theo đúng quy định đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
Cụ thể tại khoản 1c điều 6 thuộc Thông tư số 119/2015/NĐ-CP do chính Phủ quy định như sau:
“c) Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.”
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Ngoài ra, nếu chủ đầu tư có tham gia thêm cho công nhân gói bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy đến với công nhân thuộc phạm vi bảo hiểm của các loại hình bảo hiểm này, sẽ được nhà nước hỗ trợ đền bù thỏa đáng được nêu cụ thể tại điều 3 thuộc mục II luật bảo hiểm xã hội có chi tiết về mức hưởng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp như sau:
“a/ Trợ cấp 1 lần: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):
– Tính theo tỷ lệ thương tật:
+ Suy giảm 5%: Hưởng bằng 5 tháng lương tối thiểu chung.
+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung.
– Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.
b/ Trợ cấp hàng tháng: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):
– Tính theo tỷ lệ thương tật:
+ Suy giảm 31%: Hưởng bằng 30% tháng lương tối thiểu chung.
+ Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2%  tháng lương tối thiểu chung.
– Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 % tiền lương tiền công đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% tiền lương tiền công đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.
* Lưu ý: Người được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng nghỉ việc được hưởng BHYT do quỹ BHXH đảm bảo.
c/ Trợ cấp phục vụ:
– Ngoài mức hưởng quy định tại trợ cấp hàng tháng, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.            
d/ Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động đang làm việc bị chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.
đ/ Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình: Người lao động bị TNLĐ, BNN mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được trợ giúp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.”
Với những mục trích lục từ luật này, chủ đầu tư và công nhân đều nhận được sự hỗ trợ và đền bù quyền lợi thỏa đáng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Đặc biệt, chủ đầu tư sẽ có thể tiếp tục dự án của tổ chức mà không phải lo việc mất thêm khoản chi phí nào khi có sự cố xảy ra trên công trình.

Tạo sự an tâm và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp

Làm việc tại các công trình xây dựng như bán nửa linh hồn cho thiên đàng bởi tính chất công việc rất nguy hiểm. Khi người công nhân nhận được sự quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần và thể chất từ nhà đầu tư xây dựng qua các gói bảo hiểm, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn trong khi làm việc. Nếu có bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào xảy đến, người thân và gia đình của các đối tượng công nhân này vẫn không bị suy sụp hay mang thêm gánh nặng về tài chính, con cái vẫn có thể tiếp tục đến trường để thực hiện ước mơ học đường của mình, bởi tất cả đã có công ty bảo hiểm và chính sách nhà nước hỗ trợ tối đa.
Từ đó, người lao động chuyên tâm làm việc, cống hiến hơn cho tổ chức và tạo nên năng suất làm việc hiệu quả và tiến độ công trình được thuận lợi hơn.

Giảm thiểu tối đa tổn thất cho chủ đầu tư công trình

Bên cạnh đó, không một nhà đầu tư xây dựng nào mong muốn trong quá trình hoạt động xảy ra sự cố ngoài ý muốn đối với bất kỳ người công nhân của họ. Bởi tai tiếng và thị phi sẽ khiến họ mất đi nguồn tin tưởng của đối tác, công trình xây dựng nên cũng khó bán hơn… đặc biệt, với các gói bảo hiểm trang bị cho công nhân, họ đảm bảo tài chính doanh nghiệp vẫn được bảo toàn và công trình vẫn tiến hành thuận lợi dù có bất kỳ sự cố nào xảy đến vì đã có bảo hiểm tai nạn cho công nhân đã lo liệu tất cả.

Các chế tài nếu nhà thầu không mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Theo điều 3 thuộc Nghị định 139/2017/NĐ-CP, nếu chủ đầu tư công trình không tham gia bảo hiểm tai nạn cho công nhân sẽ chịu hình thức xử phạt chính: cảnh cáo và phạt tiền, hoặc chịu hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng.
Đồng thời, tại điều 4 thuộc nghị định này có quy định về các mức phạt tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1.000.000.000 đồng, trong đó, nếu không mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân, doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (chi tiết tại khoản 4e, điều 16, nghị định 139/2017/NĐ-CP). Đặc biệt, chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu không có sổ nhật ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định.
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Nhìn chung, việc tham gia bảo hiểm tai nạn cho công nhân là công việc bắt buộc mà chủ đầu tư cần tham gia ngay khi thực hiện công trình xây dựng. Vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế tối đa các phát sinh tài chính khác cho tổ chức, vừa nhận được sự bảo hộ an toàn từ công ty bảo hiểmtrong suốt quá trình hình thành và kết thúc dự án.
Trên đây là những thông tin cần thiết mà chủ đầu tư xây dựng và công nhân cần tham khảo và biết để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, tổ chức trước những quy định của pháp luật ngành xây dựng. SmartBuddy Việt Nam hy vọng có thể mang đến nhiều tin tức về pháp lý chính xác, cụ thể và tức thời hơn nữa để phục vụ khách hàng trên mọi miền tổ quốc.
Bạn đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bản thân và gia đình mình? Truy cập ngay SmartBuddy – kênh so sánh bảo hiểm trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. SmartBuddy hiện đang cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm PVI với những quyền lợi bảo hiểm tối đa cho khách hàng như:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét