Ai phải đóng bảo hiểm về tai nạn lao động?

Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Trong quá trình làm việc, không ít người lao động không may gặp phải rủi ro về tai nạn khiến họ phải tạm ngưng công việc và có thể không thể lao động được nữa. Việc này ảnh hưởng không ít đời sống cá nhân và gia đình của họ, đặc biệt nếu họ là những người trụ cột chính trong gia đình. Việc mua bảo hiểm tai nạn lao động sẽ mang đến nguồn hỗ trợ tài chính an toàn cho người lao động khi có những biến cố bất ngờ xảy đến.
Theo điều 2, nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao độngnhư sau:
“1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
đ) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;
e) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.
Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”
Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động là ai? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Trong đó, ở khoản 2 điều 2 ở nghị định này hay khoản 3 điều 2 luật bảo hiểm xã hội, đối tượng người sử dụng lao động áp dụng đó là“công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng vớingười sử dụng lao động.”

Mức đóng và phương thức đóng phí bảo hiểm tai nạn lao động


Mức đóng và phương thức đóng phí bảo hiểm tai nạn lao động là điều cần phải biết Smartbuddy Việt Nam
Theo điều 3, nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định về mức đóng và phương thức đóng phí bảo hiểm tai nạn lao động như sau:
“ 1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng như sau:
a) Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các Điểm a, b, d, đ và e Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
b) Mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp hơn mức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động

♦ Trách nhiệm của người sử dụng lao động:

 • Đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế: Thanh toán chi phí đồng chi trả và không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế.
 • Đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế: Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trong trong quá trình điều trị tai nạn lao động cho người lao động
 • Trả đủ tiền lương cho người lao động trong quá trình điều trị
 • Trợ cấp người lao động khi gặp tai nạn không phải do người lao động:
 • Suy giảm 5% – 10%, trợ cấp ít nhất bằng 1,5 tiền lương cho người lao động.
 • Suy giảm từ 11% – 80%: Cứ thêm 1% hưởng thêm 0,4 tháng tiền lương.
 • Suy giảm từ 81% trở lên hoặc tử vong: Bồi thường cho người lao động hoặc thân nhân 30 tháng tiền lương.
 • Trường hợp lỗi do người lao động: được hưởng trợ cấp 30%.
 • Tiền lương chi trả bồi thường cho người lao động bao gồm tất cả các khoản phụ cấp có trong hợp đồng lao động.

♦ Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Mức hưởng bảo hiểm tai nạn lao động khi mua bảo hiểm tai nạn có công thức như sau:
 • Trợ cấp hàng tháng = {0,3 x lương cơ sở + 0,02 x (m-31%) x lương cơ sở} + {0,005 x lương cơ sở + 0,003 x (t-1) x lương}
 • Trợ cấp 1 lần = {5 x lương cơ sở + 0,5 x (m-5%) x lương cơ sở} + {0,5% x lương + 0,3 x (t-1) x lương}
Trong đó:
m: là tỷ lệ % suy giảm khả năng lao động
t: thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (năm)
Lương: tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
 • Trợ cấp phục vụNgười lao động bị suy giảm từ 81% trở lên mà bị liệt và mù 2 mắt, ngoài hưởng trợ cấp theo quy định hàng tháng còn được trợ cấp phục vụ bằng tiền lương tối thiểu chung.
 • Trợ cấp một lần khi tử vong do tai nạn lao động: Ngoài chế độ tử tuất, người lao động còn được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm tử vong.
 • Cấp các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động thường được tìm hiểu nhất Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Trên đây là chi tiết các thông tin về bảo hiểm tai nạn lao động được áp dụng đối với người lao động vàngười sử dụng lao động. Hiện nay, ngoài sự bắt buộc, các doanh nghiệp bắt đầu mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân để thể hiện sự quan tâm của mình.
SmartBuddy Việt Nam hy vọng mang đến những trải nghiệm kiến thức hữu dụng dành cho khách hàng trên kênh trực tuyến so sánh bảo hiểmtài chính, và tín dụng của chúng tôi. Ngoài ra, SmartBuddy đang cung cấp các gói bảo hiểm phi nhân thọ – Bảo hiểm tai nạn cá nhân có hạn mức bồi thường lên tới 1 tỷ đồng. Bảo hiểm tai nạn cá nhân sẽ giúp bạn và gia đình vượt qua những khó khăn tài chính trong trường hợp không mong muốn.
Bạn đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bản thân và gia đình mình? Truy cập ngay SmartBuddy – kênh so sánh bảo hiểm trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. SmartBuddy hiện đang cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm AIA và Bảo hiểm PVI với những quyền lợi bảo hiểm tối đa cho khách hàng như:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét