Khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo khoản 1 và 2 điều 12 luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có khái niệm về hợp đồng bảo hiểm như sau:
“1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
2. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:
a) Hợp đồng bảo hiểm con người;
b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.”
Vậy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ có khái niệm tương tự như khoản 1 điều 12 này. Tuy nhiên, loại hình hợp đồng là hợp đồng bảo hiểm con người.
Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường quyền lợi tối đa khi gặp phải sự cố bất ngờ xảy đến trong cuộc sống hoặc nhận về số tiền đã tích lũy cùng với lãi suất cam kết khi đến ngày đáo hạn hợp đồng.
Đồng thời, bên công ty bảo hiểm sẽ được bên mua đóng phí đủ và đúng hạn theo như thỏa thuận trong hợp đồng này.

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm Prudential là gì?

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm Prudential là những điều kiện khách hàng phải đáp ứng để có thể tiếp tục nhận được quyền lợi bảo hiểm từ công ty khi hợp đồng đã mất hiệu lực.
Khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential SmartBuddy Viet NamNguồn: Internet
Trong bảng quy tắc và điều khoản hợp đồng có mô tả chi tiết cách khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential.

Hợp đồng bảo hiểm Prudential sẽ bị mất hiệu lực trong các trường hợp như sau:

  • Không đóng đủ và đúng hạn phí bảo hiểm
  • Khoản tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm Prudential
  • Khoản vay đóng phí bảo hiểm tự động (APL) và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm

Cách khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ Prudential, không ít khách hàng gặp phải trường hợp mất đi khả năng tài chính vì lý do cá nhân nào đó và không thể đóng phí đủ, đúng hạn theo quy định đã cam kết trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khách hàng không nên vội hủy hợp đồng vì nó vẫn còn có thể khôi phục trở lại.
Khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential SmartBuddy Viet NamNguồn: Internet
Thời gian khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 2 năm kể từ thời điểm hợp đồng bị đình chỉ hoặc chấm dứt. Trong thời gian này, khách hàng phải đóng đủ và đúng hạn các khoản phí, tiền lãi đã nợ công ty Prudential trước đó. Một số trường hợp đặc biệt, bên thẩm định của công ty sẽ yêu cầu người được bảo hiểm kiểm tra y tế nếu cần thiết.   

Thủ tục khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential bao gồm:

  • Khách hàng sẽ nhận được “Đơn yêu cầu điều chỉnh Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ” và điền đầy đủ thông tin vào đây.
  • Kê khai đầy đủ thông tin vào tờ khai sức khỏe
  • Nộp các khoản phí bảo hiểm và lãi quá hạn theo quy định
Lưu ý
  • Yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential phải được thực hiện bằng văn bản, bên mua và người được bảo hiểm phải đáp ứng đủ các điều kiện liên quan được quy định cụ thể trong quy tắc hợp đồng. Nếu việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential thành công, mọi quyền lợi trước đây của khách hàng sẽ có hiệu lực trở lại.
  • Người được bảo hiểm phải trực tiếp đến thực hiện các thủ tục khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và không được nhờ người thân làm thế. Tránh trường hợp mất quá nhiều thời gian, rắc rối trong hồ sơ hoặc mất trắng hợp đồng bảo hiểm.
Khôi phục hợp đồng bảo hiểm Prudential SmartBuddy Viet NamNguồn: Internet
Trên đây là một số thông tin về vấn đề khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential. Điều quan trọng ở đây là khi không còn khả năng tài chính để tiếp tục hợp đồng bảo hiểm, khách hàng không nên hủy hợp đồng mà nên cố gắng khôi phục hợp đồng bảo  hiểm nhân thọ trong khoảng thời gian 2 năm để không bị mất trắng giá trị hợp đồng đã tích lũy trước đó.
Bạn đang tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bản thân và gia đình mình? Truy cập ngay SmartBuddy – kênh so sánh bảo hiểm trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. SmartBuddy hiện đang cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm AIA và Bảo hiểm PVI với những quyền lợi bảo hiểm tối đa cho khách hàng như:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét