Định nghĩa bảo hiểm tai nạn cho công nhân

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là một loại hình bảo hiểm đặc thù, dành cho các công nhân xây dựng, công nhân lắp đặt… làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là một loại hình bảo hiểm bắt buộc được quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 119/2015 của Chính phủ về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:
“Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là gì? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Người lao động thi công trên công trường không chỉ được bảo hiểm trong thời gian thi công, mà còn được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn trong suốt thời gian bảo hành của công trình. Và việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động được căn cứ theo hợp đồng lao động. Điều này được quy định tại khoản 3, điều 5 Nghị định 119/2015.
Với loại hình bảo hiểm này, người lao động sẽ được nhà thầu thi công bồi thường khoản tiền theo trách nhiệm được quy định khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Sau đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm bồi thường gián tiếp cho nhà thầu thi công xây dựng.
Tuy nhiên để được bồi thường cho các tổn thất do tai nạn, người lao động cũng phải tránh rơi vào các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định theo khoản 2, điều 6 Nghị định 119/2015 như sau:
  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý
  • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên
  • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền
  • Tổn thất mang tính thảm họa
  • Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
Cũng theo khoản 3, điều 10 Nghị định 119/2015 quy định rất cụ thể số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động khi gặp tai nạn trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét