Ai cần phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động?

Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động

Trong quá trình làm việc, không ít người lao động không may gặp phải rủi ro về tai nạn khiến họ phải tạm ngưng công việc và có thể không thể lao động được nữa. Việc này ảnh hưởng không ít đời sống cá nhân và gia đình của họ, đặc biệt nếu họ là những người trụ cột chính trong gia đình. Việc mua bảo hiểm tai nạn lao động sẽ mang đến nguồn hỗ trợ tài chính an toàn cho người lao động khi có những biến cố bất ngờ xảy đến.
Theo điều 2, nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động như sau:
“1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bao gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
đ) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;
e) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.
Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”
Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động là ai? Smartbuddy Việt NamNguồn: Internet
Trong đó, ở khoản 2 điều 2 ở nghị định này hay khoản 3 điều 2 luật bảo hiểm xã hội, đối tượng người sử dụng lao động áp dụng đó là“Công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng vớingười sử dụng lao động.”Đăng ký bảo hiểm tai nạn cá nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét